پیوندها

مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۱

می خوانم:

آرمانشهر
آهستان
آینده

دل نها
رو به فردا

وادی
چشم و چراغ
کوثرانه
گوش قرمز
یک وجب دل

دوستانم:

درد دل خانه
رد پای بهار
سی و دو حرف

نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ